AKADEMIA KATOLICKA W WARSZAWIE

 
   
A A A
A A A A

7 czerwca 2023 r. Imieniny obchodzą: Jarosaw, Robert, Wiesaw

  Teologiczno-katechetyczne studia magisterskie trwają 6 lat, zaś studia podyplomowe 2 lata. Wykłady odbywają się w soboty. Zapraszamy do studiowania w naszym Instytucie.    
LINKI
Episkopat
EKAI
Diecezja Siedlecka
Katolickie Radio Podlasie
www.katechetyka.eu
 
DSK - propozycja
List Biskupa K. Gurdy
Formularz zgłoszeniowy
Informacje o DSK
 
 
MENU
Strona główna
Kontakt
Sekretariat
Afiliacja ITS
Statut ITS
Regulaminy ITS
Wczoraj i dziś ITS
Fotorelacje z życia ITS
 
Rok 2022/2023
REKRUTACJA 2023/2024-PSTK
REKRUTACJA 2023/2024-SMGR
Kalendarium 2022/2023
Plan 15.04-24.06.2023
Dzień modlitwy (13.05.2023)
Informacje (01.04.2023)
Informacje (01.10.2022)
Informacje (15.10.2022)
 
Program studiów
Zarys programu SMGR
Zarys programu PSTK
Lista wykładowców
Magisterium w AKW
Praca dypl. w IT-ustalenia
Praca dypl. w IT-info
Biblioteka WSD
 
 
 
REKRUTACJA 2023/2024-PSTK
 
 

 

   

INSTYTUT TEOLOGICZNY W SIEDLCACH

 

Rok akademicki 2023/2024

 

 

PODYPLOMOWE STUDIA TEOLOGICZNO-KATECHETYCZNE (PSTK)

 

 

Podstawowe informacje o studiach

 

 • Podyplomowe Studia Teologiczno - Katechetyczne (PSTK) mogą podjąć osoby posiadające tytuł magistra.

 

 • Studia podyplomowe przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela religii.

 

 • Zasady organizacji i tok studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studentów określa Regulamin PSTK.

 

 • Studia podyplomowe są odpłatne, a wysokość opłat ustalana jest zarządzeniem księdza dyrektora Instytutu Teologicznego w Siedlcach (ITS) na początku roku akademickiego. W roku akademickim 2022/2023 opłata semestralna wynosiła 800 zł.

 

 • PSTK odbywają się w cyklu semestralnym i trwają cztery semestry. Wszystkie zajęcia realizowane są w formie kształcenia niestacjonarnego. Wykłady i ćwiczenia w ITS odbywają się w soboty w godzinach od 8.30 do 17.15.

 

 • Opłata wpisowa wynosi 100 zł (przed rozmową rekrutacyjną wpłata powinna być uiszczona na nr konta ITS z podaniem tytułu: opłata wpisowa).

 

 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w Sekretariacie ITS komplet poniższych dokumentów:
 1. ankietę personalną (do pobrania),
 2. prośbę o przyjęcie na studia z podaniem motywacji,
 3. życiorys (własnoręcznie podpisany),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
 5. opinię księdza proboszcza miejsca zamieszkania,
 6. świadectwo chrztu,
 7. dwa zdjęcia,
 8. potwierdzenie opłaty wpisowej,
 9. deklarację płatności za studia (do pobrania).

 

Termin złożenia dokumentów

 

Dokumenty można składać w Sekretariacie Instytutu w godz. 9.00-12.00 w sobotę:

 • 01 lipca,
 • 05 sierpnia,
 • 09 września,
 • 16 września,
 • 23 września.

Inny termin złożenia dokumentów na studia należy uzgodnić telefonicznie. Rekrutacja kończy się 29.09.2023 roku.

 

Rozmowa rekrutacyjna

 

Rekrutację na pierwszy rok studiów i lata wyższe prowadzi ksiądz dyrektor. Rozmowa rekrutacyjna z kandydatami odbędzie się w dwóch terminach do wyboru:

 • 16 września,
 • 23 września.

 

Na tę rozmowę kandydaci przyjeżdżają punktualnie na godzinę 9.00.

 

Dodatkowe informacje:

 

 • telefon sekretariatu: 507 447 752 (wtorek-piątek w godz. 16.00-18.00)

 

 

 

 • numer konta ITS: 43 1240 2685 1111 0000 3656 5867 (w tytule przelewu należy wpisywać swoje imię i nazwisko oraz tytuł wpłaty: opłata wpisowa lub opłata za określony semestr studiów)

  

 

 

 

 

 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR